Skip to content
Home » news » Page 3

news

news

นครปฐม น้ำ ท่วม มั้ ย

นครปฐม น้ำ ท่วม มั้ ย

นครปฐม น้ำ ท่วม มั้ ย. น้ําปริมาณมากได้ระบายลงสู่แม่น้ําในประเทศจีนอันเป็นผลมาจากฝนตกหนักเมื่อเร็ว ๆ

อุณหภูมิ เขา ใหญ่

อุณหภูมิ เขา ใหญ่

อุณหภูมิ เขา ใหญ่. ต้นไม้เขียวชอุ่มตลอดปีและฝนมรสุมที่ตกหนักเป็นจุดเด่นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่