Skip to content
Home » ลี นุต พง ษ์ ล้มละลาย

ลี นุต พง ษ์ ล้มละลาย

ลี นุต พง ษ์ ล้มละลาย; เมื่อวาน (21 ต.ค. 2562) ประกาศคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คดีแดงที่ ล.3871/2561 กองบังคับคดีล้มละลาย 3 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เผยแพร่บนเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา. คดีเลขที่ ล.3871/2561

ลี นุต พง ษ์ ล้มละลาย
ลี นุต พง ษ์ ล้มละลาย

ประกาศของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เกี่ยวกับการล้มละลายของจำเลยถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาตามรายงานของนักข่าวสองสามคน เกี่ยวกับเรื่องที่ระบุตามคดีเลขที่ ล. 3871/2562 ซึ่งต่อมากรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมได้ส่งฟ้องแผนกคดีล้มละลายกลาง 3 ของศาลล้มละลายกลางเพื่อพิจารณา

ใครคือ CEO คนปัจจุบันของ Singapore Airlines?

Goh Choon Phong (จีนตัวย่อ: 吴俊鹏; จีนตัวเต็ม: 吳俊鵬; พินอิน: Wú Jùn Péng) เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ Singapore Airlines และ Singapore Airlines Cargo

CEO ของ Scoot คือใคร?

(15 พฤษภาคม 2022, 08:24 +07) สิงคโปร์แอร์ไลน์ได้แต่งตั้ง Leslie Thng เป็น CEO ของ Scoot ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของสายการบินต้นทุนต่ำโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565

ใครเป็นผู้จัดการของสิงคโปร์แอร์ไลน์?

Mr Thng ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Scoot เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นาย Thng เข้าร่วมกับสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ในปี 2542 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการนักเรียนนายร้อย และเคยดำรงตำแหน่งในสำนักงานใหญ่ด้านการตลาดแบบภักดี การจัดการรายได้ของเครือข่าย และการวางแผนเครือข่าย

ใครเป็นผู้ริเริ่มสิงคโปร์แอร์ไลน์

สิงคโปร์แอร์ไลน์เริ่มต้นด้วยการรวมตัวของ Malayan Airways Limited (MAL) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 โดย Ocean Steamship Company of Liverpool, Straits Steamship Company of Singapore และ Imperial Airways

สิงคโปร์แอร์ไลน์บินผ่านรัสเซียหรือไม่?

อย่างไรก็ตาม ที่ตั้งของสิงคโปร์หมายความว่าเวลาที่ใช้บินผ่านรัสเซียมักจะน้อยกว่าสายการบินอย่าง JAL

ประกาศระบุว่า เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษาให้ศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้จำเลย นายวิเชียร หรือ นายชยุต ลีนุตพงษ์ ล้มละลาย และประกาศคำตัดสินดังกล่าว

ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ได้ออกแถลงการณ์ระบุถึงการล้มละลายของจำเลยที่ใกล้เข้ามา ประกาศนี้เผยแพร่สู่สาธารณะ เกี่ยวกับเรื่องที่ระบุตามคดีเลขที่ ล. 3871/2562 ซึ่งต่อมากรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมได้ส่งฟ้องแผนกคดีล้มละลายกลาง 3 ของศาลล้มละลายกลางเพื่อพิจารณา

คดีนี้เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษาว่าจำเลย นายวิเชียร หรือนายชยุต ลีนุตพงษ์ ไม่สามารถชำระหนี้ได้จึงล้มละลายได้ โดยข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่สู่สาธารณะในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ในตำแหน่งผู้ดูแลครอบครัวที่เรียกกันทั่วไปว่า “ลีนุตพงษ์” ภายใต้ชื่อเล่นของกลุ่ม “ยนตระกิจ” ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี การค้ารถยนต์ส่วนใหญ่ในประเทศได้ดำเนินการไปแล้ว

ในความพยายามที่จะบังคับให้จำเลยยื่นคำร้องล้มละลายต่อศาลล้มละลายกลาง โจทก์ซึ่งเป็นตัวแทนของนางสาวนพนัส จิรชโยภาส ได้ยื่นฟ้องต่อศาลดังกล่าว และตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. 2489 ศาลได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 ให้แก้ต่างทรัพย์สินของนายวิเชียรหรือนายชยุต ลีนุตพงษ์ เป็นจำเลย คำสั่งนี้ออกเพื่อปกป้องทรัพย์สินของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีสีแดงที่มีหมายเลข ล. 3871/2562 กองบังคับคดีล้มละลายที่ 3 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม และคดีนี้ศาลล้มละลายกลางมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ว่าจำเลย นายวิเชียร หรือ นายชยุต ลีนุตพงษ์ ล้มละลาย. คดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของคดีสีแดงที่มีเลข ล. 3871/2562.

ในราชกิจจานุเบกษาฉบับปัจจุบันมีประกาศโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามคำบอกกล่าว บุคคลที่มีนามสกุล วิเชียร หรือ นายชยุต ลีนุตพงษ์ จำเลย ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายด้วยคำพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง

ลี นุต พง ษ์ ล้มละลาย
ลี นุต พง ษ์ ล้มละลาย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการเผยแพร่หนังสือแจ้งการล้มละลายของจำเลยบนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาแล้ว พบข้อมูลนี้ในประกาศ การสอบสวนคดีหมายเลขแดง LO 3871/2562 ดำเนินการโดยศาลล้มละลายกลาง แผนกคดีล้มละลายกลาง 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม