Skip to content
Home » บ้าน นก ขมิ้น บริจาค

บ้าน นก ขมิ้น บริจาค

บ้าน นก ขมิ้น บริจาค. เราขอเชิญคุณมีส่วนร่วมในโครงการที่คุ้มค่า “ส่วนที่เหลือ – ขอ’ให้’สิ่งที่เหลือให้เป็น’ค่าเล่าเรียน – เด็กด้อยโอกาส’.”

บ้าน นก ขมิ้น บริจาค
บ้าน นก ขมิ้น บริจาค

อาสาสมัครจะมองหาโครงการ “ครูโอดขออาสาสมัคร” ซึ่งจะแปลง “สิ่งของ” เป็น “ค่าเล่าเรียน” สําหรับเด็กจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ส่งทางไปรษณีย์ธรรมดาพร้อมที่อยู่จัดส่งโดยละเอียดไปยังโครงการ หรือจัดรถมารับที่บ้านในพื้นที่ “กรุงเทพฯ – ปริมณฑล” โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ตามบทความ “หลวง – ข่า” ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างขึ้นโดย “ครูอาสาอ๊อดคอร” ขอเชิญชวนให้ผู้ศรัทธาทําความดี โดยการเปลี่ยนเส้นทางเงินทุนที่ได้จากโครงการ “Less – Request” เรียกร้องให้บริจาคเสื้อผ้าหนังสือรองเท้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเล่นและสิ่งของอื่น ๆ ที่ใช้แล้วเพื่อจ่ายค่าเล่าเรียนในวิทยาลัยสําหรับเด็กจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยเราสามารถช่วยเหลือเด็ก ๆ เหล่านั้นได้ การบริจาคใดจะคุ้มค่ากับรางวัลดังกล่าวคุณสามารถทําได้หลายวิธี: นําไปที่โครงการส่งทางไปรษณีย์หรือจัดให้ผู้รับไปรับจากบ้านของคุณ

นี่คือข้อมูลเฉพาะสําหรับการมีส่วนร่วมใด ๆ ที่ทําผ่านวิธีใดวิธีหนึ่งในสามวิธีนี้:

1. นําไปที่โครงการ (มูลนิธิบ้านนกมินทร์ โครงการซ้าย – ค้อ เลขที่ 89/12 ซอยเสรีไทย 17 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240)

เวลา: วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 9:00 น. – 17:00 น.

สองใช้บริการอีเมลหรือรถแท็กซี่เพื่อไปที่นั่น

โครงการที่เหลือ – ขอเลขที่ 89/12 ซอยเสรีไทย 17 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

วางใจในบริการรถที่จะมารับคุณทุกที่ที่คุณอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯหรือบริเวณโดยรอบ

โทร 02-375-5392 , 093-930-7738 , 094-940-0606

ไม่มีค่าใช้จ่าย (ภายในเหตุผล) เพื่อนัดหมายทางโทรศัพท์กับเราในช่วงเวลาทําการปกติ

คุณสามารถให้อะไรไปได้บ้าง?

– เสื้อผ้าสําหรับทุกเพศทุกวัยทุกประเภท

– หนังสือ, กระเป๋า, รองเท้า

มีเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งดีและไม่ดีอยู่ที่นั่น

ของเล่นสิ่งของสุ่มและของรีไซเคิล

อุปกรณ์สําหรับห้องครัวข้าวและห้องเรียน

คุณบริจาคเงินเพื่อการกุศลของคุณที่ไหน?

– มีทั้งสินค้าใหม่เอี่ยมและสินค้าที่ใช้แล้วเบา ๆ บริจาคให้กับเด็กที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ

– มีทั้งสินค้าใหม่เอี่ยมและสินค้าที่ใช้แล้วเบา ๆ ช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

สําหรับเยาวชนของมูลนิธิจะนําเงินที่ได้จากการขายซ้ําและนํากลับมาใช้ใหม่ไปใช้เป็นทุนสนับสนุนการศึกษา

เงินทุนสําหรับทุนการศึกษาช่วยเหลือเยาวชนด้อยโอกาสและเป็นศูนย์กลางในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

การขับเคลื่อนสินค้าบรรเทาสาธารณภัยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

บ้าน นก ขมิ้น บริจาค
บ้าน นก ขมิ้น บริจาค