Skip to content
Home » สนามหลวง มี พื้นที่ กี่ ไร่

สนามหลวง มี พื้นที่ กี่ ไร่

สนามหลวง มี พื้นที่ กี่ ไร่. ชาวบ้านเคยเรียกพื้นที่นี้ว่าสนามหลวง พิธีเผาศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและครอบครัวจัดขึ้นที่ทุ่งพระเมรุ ในปีต่อ ๆ มา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงขยายพื้นที่และใช้สําหรับพระราชพิธี ปัจจุบันใช้ในพระราชพิธีเผาศพ พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สนามหลวง มี พื้นที่ กี่ ไร่
สนามหลวง มี พื้นที่ กี่ ไร่

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้สนามหลวงเป็นครั้งแรกในพิธีเผาศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ล่วงลับ หลังจากนั้นก็ทําหน้าที่เป็นสถานที่ฝังศพอันศักดิ์สิทธิ์สําหรับพระมหากษัตริย์และครอบครัวของเขา ชื่อเดิมของภูมิภาคนี้คือทุ่งพระเมรุ แต่การประกาศอย่างเป็นทางการได้เปลี่ยนชื่อเป็นสนามหลวง

ผู้คนบอกว่าบางครั้งมีบางสิ่งที่โชคร้ายเกิดขึ้นในทุ่งนาหน้าวัดมหาธาตุ ได้รับการยอมรับว่าเป็นชื่อเล่นของพื้นที่ “ทุ่งพระเมรุ” แม้ว่าจะไม่ใช่สถานที่ที่มีชื่อเสียงก็ตาม ที่มาของชื่อ “สนามหลวง” สามารถพบได้ในพื้นที่หน้าวัดมหาธาตุ

จึงได้ชื่อว่าสนามหลวงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2398 ก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแสดงให้ประเทศเห็นว่าประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ของข้าว ปลา และอาหารโดยการทํานาที่สนามหลวง จนกว่าคุณจะไปถึงพระบรมมหาราชวังคุณสามารถเยี่ยมชมฟาร์มได้ นอกจากนี้ประเทศไทยตระหนักดีว่าปริมาณสํารองอาหารเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ในช่วงรัชกาลที่ 4 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชพิธีที่เรียกว่าการไถนาได้ก่อตั้งขึ้น มีกําแพงล้อมรอบพิธีกรรมความเมตตา ภายในเป็นห้องโถงที่เก็บรักษาพระพุทธรูปที่เคารพนับถือในระหว่างพิธีกรรม ในโอกาสพระราชพิธีจะจัดขึ้นในศาลา ศาลาซึ่งเราสามารถสังเกตการเพาะปลูกข้าวได้มีหอคอยที่มีตัวจับลมอยู่ที่ฐาน พร้อมกับโรงละครสําหรับการแสดงเครื่องบูชาถัดจากพลับพลา พลับพลาขนาดเล็กถูกสร้างขึ้นทางด้านทิศเหนือของกําแพงแก้วเพื่อให้ผู้นมัสการสามารถมองออกไปเห็นทุ่งนา ข้าวจะถูกเก็บไว้ในถังขยะนอกผนังกระจก

เพื่อขยายสนามหลวงจากขนาดเดิม ให้มุ่งหน้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยิ่งกว่านั้นพวกเขาทําลายพลับพลาของราชวงศ์ก่อนหน้าเพราะการผลิตทางการเกษตรไม่จําเป็นในขณะนี้ จนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 สนามหลวงเป็นฉากของพระราชพิธีและงานเฉลิมฉลองมากมาย รวมถึงงานครบรอบร้อยปีของเมือง มันทําหน้าที่เป็นสนามกอล์ฟและสนามแข่งม้า

ปัจจุบันสนามหลวงเป็นสถานที่จัดงานสําคัญๆ มากมาย อาทิ พิธีไถนาหลวงสําหรับพิธีไถนา, ครบรอบ 200 ปี รัตนโกสินทร์, พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในปี พ.ศ. 2539, พระราชพิธีเผาศพ และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชพิธีเผาศพที่เมรุเผาศพของราชวงศ์ ซึ่งได้ทรงรับราชการตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาจนถึงปัจจุบัน

สนามหลวง มี พื้นที่ กี่ ไร่
สนามหลวง มี พื้นที่ กี่ ไร่