Skip to content
Home » งาน หลวง พ่อ ปาน 2565

งาน หลวง พ่อ ปาน 2565

งาน หลวง พ่อ ปาน 2565. ช่วงเวลานี้ของปีเหมาะสําหรับการไปงานเฉลิมฉลองในท้องถิ่นและงานแสดงสินค้าในวัดที่มีมานานหลายศตวรรษ ออกไปทําบุญอย่างจริงจัง หลวงพ่อแพนพาเหรด 2022 วัดมงคลโกฏวัฒน์ หรือวัดบางยาวนอก คลองด่าน สมุทรปราการ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมของวัดที่ไม่ควรพลาด โดยจะเปิดให้บริการเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคมถึง 3 พฤศจิกายน 2022 โปรดพาเราไปร่วมงานวัดหลวงพ่อแพน

งาน หลวง พ่อ ปาน 2565
งาน หลวง พ่อ ปาน 2565

วัดนี้มีชื่อเรียกว่า วัดมงคลโกฏาวาส วัดหลวงพ่อแพน และชื่อเดิมคือ วัดบางฮวนนก เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1757 โดยเฉพาะที่พบได้ที่ตําบลคลองด่านของอําเภอบางบ่อ รูปปั้นของพระภิกษุที่เคารพนับถือหลวงพ่อแพนหรือที่เรียกว่าพระครูพิพัฒน์นิโรธกิจ (แพน) เป็นจุดโฟกัสของวัด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน

ดังนั้นในวันที่ 5-7 ของดวงจันทร์แว็กซ์ของเดือนจันทรคติที่ 12 จะมีการจัดกิจกรรมนมัสการและปิดทองประจําปีสําหรับหลวงพ่อแพน ใช้เวลาเดินทางลงคลองด่านขบวนพาเหรดของเรือตกแต่งจะเกิดขึ้น นอกจากกิจกรรมสุดอลังการมากมาย

พิธีปิดทองประจําปี 2565 โดยมีคุณปู่แพนเป็นประธาน

วัดมงคลโกฏาวาสจะจัดพิธีปิดทองในปีนี้ให้กับปู่ย่าตายายในปี 2565 งานนี้กินเวลาเจ็ดวันติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคมถึง 3 พฤศจิกายน 2022 การเฉลิมฉลองจะรวมถึงขบวนพาเหรดสําหรับหลวงพ่อแพนโดยรถยนต์และเรือและการแสดงโดยนักดนตรีและนักร้องที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย มีกิจกรรมมากมายเช่นการจับสลากชิงไฟประกวดและนิทรรศการมากมายที่จัดขึ้นเพื่อระดมทุน

งาน หลวง พ่อ ปาน 2565
งาน หลวง พ่อ ปาน 2565