Skip to content
Home » เงิน อุดหนุน บุตร เข้า กี่ โมง

เงิน อุดหนุน บุตร เข้า กี่ โมง

เงิน อุดหนุน บุตร เข้า กี่ โมง. เปลี่ยนแปลงกําหนดการโอนเงินอุดหนุนบุตรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พ.ศ. 2565 – 2566)

เงิน อุดหนุน บุตร เข้า กี่ โมง
เงิน อุดหนุน บุตร เข้า กี่ โมง

หากคุณตั้งเวลาโอนเงินให้เริ่มเวลา 1.30 น. ระบบจะส่งเงินไปยังบัญชีธนาคารของคุณตลอดทั้งวัน ปฏิทินการแจกจ่ายเครดิตภาษีเด็ก (หรือตารางการโอนเงินอุดหนุนเด็ก 65) โปรดใช้แอพมือถือของธนาคารเพื่อยืนยันบัญชี

รับ 600 บาท วันที่ 10 ตุลาคม 2565

ในปี 2565 วันที่ 10 พฤศจิกายน จะได้รับเงิน 600 บาท

คาดว่า 600 บาทในบัญชีของคุณในวันที่ 9 ธันวาคม 2022

คุณจะได้รับ 600 บาท ในวันที่ 10 มกราคม 2566

ในปี 2566 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ จะได้รับเงินรางวัล 600 บาท

หากรอจนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566 จะได้รับ 600 บาท

คุณจะได้รับ 600 บาทในวันที่ 10 เมษายน 2566

รับ 600 บาท วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

คุณจะได้รับ 600 บาท ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566

คุณจะได้รับ 600 บาท ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566

รับ 600 บาท ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566

600 บาท จะถูกฝากเข้าบัญชีของคุณในวันที่ 8 กันยายน 2566

กําหนดวันจ่ายเงินสําหรับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร ที่กําหนดไว้สําหรับเดือนธันวาคม 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม นายจุติ ไกรฤกษ์ ได้ยืนยันว่า เตรียมจ่าย 600 บาทต่อบุตร 1 คน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 โดยจะชําระเงินผ่านเงินฝากที่เซเริ่มตั้งแต่เวลา 01.00 น. เป็นต้นไป

มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2,323,810 คน

เต็มจํานวน 1,469,741,000 บาท

โครงการเงินอุดหนุนทารกประจําเดือนพฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายชูติ ไกรริกช์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม แจ้งว่า พร้อมจ่ายเงิน 600 บาทต่อบุตร 1 คน โดยจะเบิกจ่ายโดยทยอยโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่เวลา 01.00 น. เป็นต้นไป

มีผู้มีสิทธิได้รับโอนเงินรวมทั้งสิ้น 2,325,533 คน

ยอดรวม: 1,461,803,000 บาท

เงินจะเริ่มโอนให้เด็กในอัตรา 600 บาทต่อเดือนในเดือนตุลาคม 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม นายจุติ ไกรฤกษ์ ให้สัญญาว่าจะฝากเงิน 600 บาทต่อเด็กหนึ่งคนเข้าบัญชีธนาคารของแต่ละครอบครัวตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตให้โอนเงิน 2,329,382 คน

เต็มจํานวน 1,452,022,499 บาท