Skip to content
Home » บ้าน จา พนม

บ้าน จา พนม

บ้าน จา พนม. บ้านของจาพนมนักแสดงชื่อดังจากภูมิภาคบางคายาวเพิ่งถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่จังหวัดจากปทุมธานี น้ําประปาของบ้านมีการปนเปื้อนหลังจากได้รับการร้องเรียน ตกตะกอนการตายของปลาหลายพันตัวที่ได้รับการเลี้ยงดูในบ่อตํารวจยังตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้น

บ้าน จา พนม
บ้าน จา พนม

เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 3 กันยายน 2565 มีรายงานว่า นายฉัตรดี รัตนกูร รองหัวหน้าเขตปทุมธานี (หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง) นายสุรพัฒน์ ลิมวงศ์ รองผู้อํานวยการเทศบาลตําบลบางข่าย นางสาวจันทิมา เพลินนิคร หัวหน้าตําบลบางข่าย และนางสาวจริยา เพลินนิคร แขวงบางข่าย ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในคณะผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงปทุมธานี โภคกมล คํามณีกิตติกุล ได้เดินทางไปยังบ้านพักของนายเจี่ยม ยี่รัมย์ นักแสดงที่มีชื่อเสียงในไทยฮอลลีวู้ด ตั้งอยู่ที่ 242 หมู่บ้านเลขที่ 2 ตําบลบางข่าย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี หลังได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องน้ําปนเปื้อนล้นคลอง

นางสาวสุรวิทย์ธยานนท์ (ต.ต.ธน.) อายุ 57 ปี กําลังรอเธออยู่เมื่อมาถึง นางเจแปนอมกล่าวว่า บ่อนี้เป็นส่วนหนึ่งของแปลงใหญ่กว่า 6 ไร่ ซึ่งเจ้าของเดิมขุดดินชั้นบนเพื่อขาย จ.พนมซื้อสระน้ําเพราะสะดวกต่อบ้าน ซึ่งสามารถพบได้ในย่านจาพนมและมีคลองแควเป็นเพื่อนบ้านสวนหลังบ้าน สิ่งมีชีวิตในน้ําส่วนใหญ่ติดอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ และเนื่องจากทั้งจาพนมและครอบครัวของเขาเป็นคนรักสัตว์ทั้งปลาและมนุษย์ในบ้านของเขาจึงได้รับอาหารเป็นประจํา ส่งผลให้ชุมชนปลามีความหลากหลายรวมถึงปลาสวายปลาดุกปลาดุกปลาช่อนและอื่น ๆ อีกมากมาย

ปลาถูกโยนขึ้นจากน้ําโดยบังเอิญ เพราะน้ําเสียไหลเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา และถึงแม้เพื่อนบ้านจะมาช่วยฝังปลาตายเกือบ 300 ตัวที่ลอยขึ้นสู่ผิวน้ํา แต่วันนี้มีปลาจํานวนมากขึ้นที่ซัดขึ้นมา และเริ่มให้ควันพิษจํานวนมากดังนั้นฉันจึงอยากขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เหมาะสมในการขนส่งปลาที่เหลือในบ่อไปยังสถานที่ที่พวกเขาจะปลอดภัยมากขึ้น น้ําเน่ามาจากไหนและเราจะกําจัดปลาที่ตายแล้วและเหม็นได้อย่างไร? ตอนนี้ฉันแทบจะทนไม่ไหวที่จะอยู่บ้าน มันเกือบป่วยจนตายด้วยกลิ่นพิษ

นางสาวภัคกมล คํามงกิตติกุล รองหัวหน้าสํานักงานความมั่นคงปทุมธานี กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่ ความเต็มใจที่จะให้ยืมมือ

บ้าน จา พนม
บ้าน จา พนม