Skip to content
Home » กฤช เอื้อ วงศ์

กฤช เอื้อ วงศ์

กฤช เอื้อ วงศ์. รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ยืนยันว่า ยอดรวมคะแนนเสียงของรัฐสภาทั้งหมดที่ประกาศในวันนี้ถูกต้องและไม่เปลี่ยนแปลง ยอมรับข้อผิดพลาดในเอกสารแจกสื่อเริ่มต้นและขอให้ยกเลิก หากยอดคงเหลือในบัตรของคุณเป็นที่น่าพอใจในระดับชาติข้อผิดพลาด “บัตรนิ้วเท้า” คิดเป็นการสูญเสียสองจุด

กฤช เอื้อ วงศ์
กฤช เอื้อ วงศ์

ในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ The Standard Daily เมื่อวันที่ 28 มีนาคม เวลาประมาณ 20.00 น. นายกฤษณ์ อัววงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วประเทศ 100% รอบชิงชนะเลิศจะออกในภายหลังวันนี้ เขาตัดสินใจว่าเป็นการดีที่สุดที่จะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบเกี่ยวกับการแถลงข่าวที่เขากําหนดไว้ในวันพรุ่งนี้ 29 มีนาคมจากการนัดหมายครั้งก่อนกับพวกเขา เป็นฉันรู้ว่าความอยากรู้ที่มีอยู่

นายกฤตยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดและตัวเลขที่นําเสนอในงานแถลงข่าวไม่ตรงกับตัวเลขที่แสดงในเอกสารที่สื่อมวลชนมอบให้สื่อมวลชนเป็นครั้งแรก ผลจากการที่ตํารวจหยิบบัตรประจําตัวผิดรูปแบบ รวมทั้งตรวจสอบตัวเลขที่รายงาน ในกรณีที่ไม่ชัดเจนว่า เมื่อนายอิทธิพร บุญประกาศกงง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศเมื่อวันที่ 24 มีนาคมว่า จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพียง 65.96% เพราะไม่รวมผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การประกาศในวันนี้เท่ากับเพิ่มขึ้น 74.69% การลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในการเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรคิดเป็นเพียง 93% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีสิทธิ์

นายกฤตอธิบายว่า หากจํานวน “บัตรเลือกตั้งที่ดี” ไม่นับรวมกับจํานวน “คะแนนเสียงทั้งหมด” (หายไป 2) ก็เป็นเพราะมีการบันทึกการนับบัตรเลือกตั้งที่ไม่ถูกต้องในบางสถานที่เลือกตั้ง ไม่สุจริตที่จะตรวจสอบว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติคนใดได้รับบัตรลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละคน พรุ่งนี้ (29 มีนาคม) เราจะชี้แจงรายละเอียดของตัวเลขที่เรามีจนถึงตอนนี้ (สถานที่เลือกตั้งใดเขตใด) แต่เราจะไม่ประกาศจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดอีกต่อไป

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกฤต ได้เผยแพร่รายงานผลการเลือกตั้งในเวลา 15.00 น. สมาชิกรัฐสภาตามมติของคณะกรรมการวิสามัญของทั้งการประชุมครั้งที่ 33/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ดังนี้

เดิมทีมีผู้ต้องการเป็นสมาชิกรัฐสภา 11,181 คน แต่หลังจากถูกตัดสิทธิ์ 572 คนลาออก ทําให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 10,609 คนซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะโพสต์บัตรลงคะแนนทางออนไลน์

มีพรรคการเมืองทั้งหมด 87 พรรค และเมื่อรวมกันแล้วได้รับคะแนนเสียง 35,532,647 คะแนน ซึ่งเรียงตามเปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงที่แต่ละพรรคได้รับใน 5 อันดับแรก

1.) 8,433,137 อ.ป่าลังประชาราษฎร์

เจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพัน 630 Pheu ไทย

อนาคต 6.325.950

พรรคเดโมแครตที่ 4 ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,947,726 คน

5) ภูมิใจไทย 3,732,883

ประการที่สาม 51,239,638 จาก 51,239,638 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียง เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อวันที่ 24 มีนาคมเราพิจารณาเพียง 93% ของตัวเลขทั้งหมดจึงมากกว่าจํานวนเงินที่ประกาศโดยประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันนั้น วันนี้ถึงร้อยแล้ว จํานวนนักกีฬาทั้งหมด 74.69% จากจํานวนนักกีฬาทั้งหมด 38,268,375 คน 12,971,263 คน (25.31%) เป็นผู้เข้าร่วมงาน

ใช้บัตรทั้งหมด 38,268,366 ใบ ร้อยละ 92.8 ถูกต้อง (35,532,645); ร้อยละ 5.77 ไม่ถูกต้อง (ร้อยละ 2,130,327) และร้อยละ 1.58 ถูกโยนทิ้ง (605,392)

สื่อมวลชนได้รับเอกสารที่หมายเลขหน้าไม่ตรงกันเพราะถูกบันทึกในเวลาที่ต่างกันซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่นายกฤตยืนยันในระหว่างการแถลงข่าว แต่ไม่มีการเพิ่มคะแนนอย่างแน่นอน

นายสทิพย์ ธนานิธิโชติ รักษาการผู้อํานวยการสํานักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว Workpoint ว่า จากการดูจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้ง (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 100% โหวต) เห็นว่าถูกต้อง เพราะจํานวนผู้ที่ใช้สิทธิเมื่อวันที่ 24 มีนาคม การทํารายงานอย่างรวดเร็วเป็นคะแนนแรกที่ปรากฏในรายงานถือเป็นการเคลื่อนไหวที่กล้าหาญ

บัตรนิ้วเท้าเป็นคําสแลงที่สมาชิก ECT ใช้เพื่อระบุว่ามีความแตกต่างระหว่างจํานวนบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนและจํานวนบัตรลงคะแนนที่มีอยู่ในกล่องลงคะแนนจริง ซึ่งเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งก่อน ๆ แต่ไม่มีใครใช้คํานี้และคําอธิบายของคณะกรรมการการเลือกตั้งสั้นเกินไป เมื่อใดก็ตามที่มีความแตกต่างระหว่างตัวเลขและกระบวนการประชาชนควรได้รับแจ้ง

แต่ตัวเลขที่ไม่ตรงกันในส่วนของไพ่ที่ดีและคะแนนรวมที่สังเกตได้หายไป 2 อาจไม่มีผลมากนักยกเว้นบางที่ที่ชนะเพียง 1-2 คะแนนหรือในกรณีของ 1-2 จะมีประสิทธิภาพหรือไม่สามารถทําได้ การรวบรวมสมาชิกรัฐสภาหรือสมาชิกรัฐสภาจากปาร์ตี้ลิสต์

กฤช เอื้อ วงศ์
กฤช เอื้อ วงศ์